Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Metem Technology waaronder het merk Heider. Alle prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud.

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. Heider is in zijn geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden. Heider draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.

Heider acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) aan de verwerking van persoonsgegevens stelt. Heider is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden de gegevens gebruikt kunnen worden.

Omdat onze gegevensverwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregeling vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Deze privacyverklaring heeft enkel betrekking op deze website van Heider en niet op eventuele websites van derden waar wij naar toe linken.

Uw persoonsgegevens, voor zover deze voor het tot stand komen en uitvoeren van de overeenkomst zijn verkregen, dan wel vrijwillig aan ons zijn verstrekt, worden uitsluitend voor het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt. Zo verwerken wij de gegevens voor het afhandelen van de bestelling, de betaling en om- indien nodig – met u in contact te treden over de uitvoering over de overeenkomst. Verder kunnen wij bijvoorbeeld uw naam en adres gegevens in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst aan het transportbedrijf verstrekken. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming en zonder wettelijke grondslag of verplichting worden uw gegevens niet aan derden verstrekt met als enige uitzondering de partijen welke betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Voor het verbeteren van onze website, maken wij zelf ook gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine (tekst) bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Sommige cookies, zogenaamde sessie cookies worden na het sluiten van de browser weer verwijderd. Andere cookies, de zogenaamde permanente/ tracking cookies, worden met uw toestemming door uw browser blijvend op uw computer opgeslagen. Hierdoor herkennen wij u bij een volgend bezoek en kunnen er bijvoorbeeld gepersonaliseerde reclameboodschappen worden getoond, indien er sprake is van zogenaamde tracking cookies voor marketing doeleinden. U kunt uw browser vooraf zo instellen dat u cookies blokkeert. Dit kan echter tot gevolg hebben dat de website niet optimaal functioneert terwijl u winkelt.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van onze website, is het mogelijk om u te registreren. Na registratie bewaren wij de door u ingevoerde gegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Wij bewaren deze gegevens zodat u na te hebben ingelogd niet steeds opnieuw alle gegevens hoeft in te vullen bij een bestelling.

Bij gebruik van de website van Heider kan door Heider of door derde partijen informatie verzameld worden over het gebruik van deze website. Hiervoor kan onder andere gebruik gemaakt worden van cookies. De verzamelde informatie kan gebruikt worden voor:
- Functionele doeleinden: Om te kunnen inloggen en navigeren op de website.
- Analytische doeleinden: Om het gebruik van de website te analyseren, bijvoorbeeld om te bepalen hoeveel bezoekers een pagina hebben bezocht.
- Commerciële doeleinden: Om bij te houden welke advertentie aan u zijn vertoond.

Cookies kunnen via de browserinstellingen verwijderd worden. Via de browserinstellingen kan ook worden ingesteld om het plaatsen van nieuwe cookies te weigeren. Omdat er veel verschillende soorten browsers zijn, verwijzen wij naar de helppagina van uw browser. Tevens kan je je op http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en op http://www.youronlinechoices.eu/nl kan je je afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken die in opdracht van Heider op de websites advertenties presenteren.

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. U kunt er van uitgaan dat onze servers en uw gegevens op een juiste wijze verzonden worden en beveiligd zijn.

Als u zich aanmeldt voor een mailing zoals de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres gebruikt om u regelmatig informatie over Heider toe te zenden, zoals bijvoorbeeld informatie over het assortiment en speciale aanbiedingen van Heider

Heider zal deze nieuwsbrief versturen tot het moment dat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt. De toestemming tot het versturen heeft u uitdrukkelijk zelf gegeven via de website of bijvoorbeeld doordat u in het verleden iets heeft besteld bij Heider U kunt de toestemming tot versturen ten alle tijden voor toekomstige nieuwsbrieven en mailing weer intrekken. Dat kan via een afmeldlink die in elke nieuwsbrief of email staat, maar u kunt ook zelf een email sturen naar eu@heidercfx.com Indien u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard voor zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

U heeft uiteraard ten alle tijden het recht op inzage, wijziging en correctie van uw, door ons, verzamelde gegevens. U kunt hiervoor terecht bij onze klantenservice, bereikbaar via eu@heidercfx.com of per post op onderstaand postadres.

Ook voor overige vragen over ons privacy beleid kunt u uiteraard contact opnemen met onze klantenservice. Contactgegevens: Metem Technology handelend onder de naam/namen: Heider